www.geldenaaksebaan.be

logo

 

Welkom


Bent u een bewoner van de Geldenaaksebaan ?

Bent u een buurtbewoner van de Geldenaaksebaan ?

Bent u een gebruiker van de Geldenaaksebaan ?

Bent u een geinteresseerd in de Geldenaaksebaan ?

Bent u bereid om iets te veranderen aan de Geldenaaksebaan ?

Bent u een gemeenteraadslid of schepen begaan met de Geldenaaksebaan ?

 

Heraanleg van de Geldenaaksebaan op de gemeenteraad van Stad Leuven 15-12-08 new

audio audiofragment


Raadslid Marleen Demuynck (Groen!) geeft uitleg over de inhoud van het charter dat door een werkgroep van bewoners aan de Geldenaaksebaan is opgesteld. De bewoners verzoeken de gemeente een aantal aspecten van de plannen te herzien, zodat de straat leefbaarder wordt en het langzame verkeer meer aandacht krijgt. Groen! vindt de voorstellen redelijk en uitvoerbaar en hoort graag de reactie van het college.

de heer Ponsaerts, Luc (Open VLD)
Raadslid Luc Ponsaerts (OPEN VLD) heeft van de werkgroep begrepen dat de meeste eisen uit het charter door het stadsbestuur ondertussen zijn ingewilligd. Spreker vernam vandaag dat ook de laatste eis over de fietsverbinding en het omzeilen van de Geldenaaksebaan waarschijnlijk wordt ingewilligd. Hij bedankt het stadsbestuur dat het goed heeft geluisterd naar het wijkcomité.

de heer Tobback, Louis (burgemeester)
Voorzitter Louis Tobback (sp.a & VlaamsProgressieven) zegt dat altijd goed wordt geluisterd naar wijkcomités. Er kan echter niet eerder dan over twee jaar met de werken worden begonnen, omdat de werkzaamheden van Aquafin erg zijn vertraagd.
Het stadsbestuur heeft tegen het wijkcomité gezegd dat negen van de tien eisen door de stad kunnen worden ingewilligd. Echter de procedure is dat eerst een ontwerp van de heraanleg in de commissie wordt besproken en daarna aan de raad wordt voorgelegd. Dan beslist de raad over de definitieve inwilliging van de eisen. Het stadsbestuur heeft zich bereid verklaard de eisen in te willigen als een meerderheid van de bewoners die steunt en de eisen niet in strijd zijn met het algemene belang. De NMBS is gevraagd een onderzoek in te stellen en daartoe is deze bereid. Er kan nu al worden begonnen zaken in gereedheid te brengen opdat het zuidelijke fietspad tijdens de volgende legislatuur kan worden gerealiseerd.

mevrouw Demuynck, Marleen (Groen!)
Raadslid Marleen Demuynck (Groen!) bedankt de burgemeester voor het bekendmaken van het standpunt van het stadsbestuur.

U kan de volledige gemeenteraad van 15-12-08 beluisteren via deze link:
http://leuven.raadsinformatie.be/?Commissie=381&Vergadering=7513#

 

Samen zoeken naar een oplossing
ontwerp stad

Het probleem is dat Geldenaaksebaan momenteel een vieze, drukke, gevaarlijke en ongezonde straat is. Tijdens de aangekondigde werken van Aquafin, wil de Stad Leuven de Geldenaaksebaan heraanleggen. De oplossing van de Stad Leuven en de plannen, die zonder overleg zijn voorgelegd, zijn bijzonder ondermaats en volledig gemaakt op maat van auto’s en bussen. Voetgangers, fietsers, buurtbewoners en bewoners van de Geldenaaksebaan werden helemaal op het achterplan geschoven in dit ontwerp.

Hiertegen protesteren we en willen we een constructieve dialoog beginnen. Door middel van concrete voorstellen willen we komen tot een verbetering van de situatie voor ALLE betrokken partijen.. Onze oplossing kadert in het streven naar een leefbare buurt .

 

via de websiteVia de website

Hier kan u op de hoogte blijven van onze ondernomen acties, onze toekomstige acties, kan u relevante documenten bekijken, enz...
Tevens zullen we deze website actief gebruiken om uw mening te kennen, en tevens als venster op de communicatie die we voeren met alle betrokkenen.

Wilt u meewerken aan een leefbaardere Geldenaaksebaan ? Wenst u meer informatie ? Wenst u uw steun te betuigen ?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen !
info@geldenaaksebaan.be

 

Over ons | Contacteer ons | ©2008 www.geldenaaksebaan.be logosmall