gastenboek.html

Dit is het gastenboek van www.geldenaaksebaan.be !
Als je wil kan je hier een berichtje achterlaten. 

 

Terug naar geldenaaksebaan.be | bekijk het gastenboek | Tik een berichtje in ons Gastenboek

berichtnummer: 221 aantal bladzijden: 23
<< begin  |  < vorige  |  15 16 17 18 19 20 21 22 23  |  volgende >  |  eind >>

geschreven door opmerkingen:
naam: tania
E-mail: Contact
Beste,

Als ik al de verschillende berichten lees, is er voor vele opmerkingen en aanmerkingen iets te zeggen.

Het feit is dat de geldenaaksebaan te smal is om alle verkeersmodi op een 'verantwoorde' manier een plaats te geven.

Het plan dat vandaag op tafel ligt, en goedgekeurd werd door de Stad Leuven is een typisch 'consensus'plan.
Als je het echt wil, kan je dit plan gerust verkopen aan menig burger. Er wordt immers aandacht besteed aan zowel de automobilist, als aan de fiestser, als aan de voetganger, als aan de bussen van de Lijn.

Dit wordt echter op een heel 'onevenwichtige manier' gedaan. Het beleid heeft gekozen voor doorstroming, en heeft de 'restruimte' aan de fietser en voetganger toegekend.

Dit gaat om elk 85 cm, daar de 'Vlaamse richtlijnen' spreken over minimum 2.20 m indien je beide gebruikers combineert. Wettelijk is dit gecombineerd fiets- en voetpad, geen volwaardig fiets- en voetpad, maar een voetpad waar fietser en brommers toegelaten zijn mits het voorzien van een verkeersbord.

Ik begrijp perfect de reactie dat je als fietser niet als 'verkeersbumper' wilt dienen. Dat is ook terecht. De vraag is echter of een gevaarlijk fietspad een betere keuze is.
Op zich worden de twee zwakste weggebruikers op elkaar afgewenteld. Maar beleidsmatig kan je wel zeggen dat je voorziet in een fietspad en een voetpad, en nog 's tegemoet komt aan de 6m-eis van de Lijn om een vlotte 'bediening van openbaar vervoer' te garanderen. Iedereen tevreden, toch?

Ik vrees dat zelf de Stad een beetje met hun handen in het haar zit. Want als we eerlijk zijn, weten we dat met een dergelijk profiel het onmogelijk is om 'iedereen' - zowel diverse gebruikers als bewoners - tevreden te stellen.

En de stad dacht te kunnen kiezen voor iedereen. Voor iedereen een beetje...

Misschien heel even iets over de resultaten van de enquête. Zoals ik het begrepen heb, zijn de resultaten voorgedragen als voorstel. Ongenuanceerd, ongemanipuleerd, zonder een blik van een 'externe deskundige' die voor een verzoenbaarheid van de diverse voorstellen en de oh-zo noodzakelijke verkeersveiligheid zou moeten kunnen zorgen…

Wellicht zou het buurtcomité een stapje verder kunnen gaan. Maar ik denk dat ze dat bewust niet doen, en dat ze dat aanzien als een taak van de Stad. En dit met de vraag: op welke manier kan je de Geldenaaksebaan leefbaar maken, rekening houdende met een aantal 'wensen'/suggesties.

Ik ben een - recente - inwoner van de Geldenaaksebaan. Ik heb twee heel kleine kindjes. En ik ga elke dag met de fiets naar het werk, naar school en naar de opvang. En ik vind dat zalig (alleen het vertrekken is werkelijk hels...). Onze auto staat meestal een hele week stil, en komt van 'stal' (ofwel op een buurtparking, ofwel in de achterliggende wijken, of met een beetje geluk op de geldenaaksebaan) om de broodnodige boodschappen van de week te gaan doen. Dus wat mij betreft, geef gerust veel meer ruimte aan de fietser en de voetganger, maar dan liefst wel 'veilige ruimte'.

Misschien nog even ter nuancering van 'de fietser als verkeersremmer'. Als je de ontwerpadviezen inzake 'zone 30' bekijkt, wordt er juist geadviseerd om de verschillende modi zoveel mogelijk met elkaar te vermengen. Als een auto effectief 30 km/u dan zal een fietser normaal niets moeten vrezen. En dat is een beetje de filosofie van de buurt. Liever een veilige fietser met voldoende ruimte op de baan, een voetganger met voldoende breedte om uit zijn huis te komen, en een auto die rustig zijn bestemming kan bereiken...

Maar wat nu? Het antwoord op de vraag, wat met een leefbare geldenaaksebaan, kan in een veel ruimer debat geplaatst worden. Met name, wat met een 'leefbare stad'? En het is veeleer in dat kader dat je de 'parkeerproblematiek' moet/kunt bekijken. Het gaat hier niet zomaar over het kiezen van het 'eigenbelang': "ik wil een parkeerplaats voor mijn deur." Het gaat over effectieve leefkwaliteiten. Als je op vele plaatsen in het centrum van Leuven of aan de rand, bij heraanleg van publiek domein, alle/vele parkeerplaatsen gaat verwijderen zonder deze op een andere 'verantwoorde/duurzame/leefbare' manier te compenseren, dan zal je opnieuw een 'stadsvlucht' creëren.

Het ruimtelijk beleid van de stad wenst dan ook een 'leefbare stad' waarbij ze letterlijk zeggen dat 1 parkeerplaats per woning een minimum is.
In de Geldenaaksebaan is reeds een problematiek aanwezig, en deze wordt nog versterkt, zonder compensatie.

Persoonlijk kan ik mij - vanuit verkeersveiligheid - perfect vinden bij het voorstel van de Stad om de parkeerplaatsen te verwijderen op de smalle stukken. Dat lijkt mij uitermate gerechtvaardigd. Geen alternatieven aanbieden, echter, heeft onmiddellijke gevolgen voor de leefkwaliteit van de stadsbewoner. Die er in se voor kiest zijn auto zoveel mogelijk 'op stal' te laten staan. Maar dan moet er wel een 'stal' zijn.

De oplossing voor een echte leefbare geldenaaksebaan voor iedereen zal mijns inziens niet te vinden zijn in het huidige voorstel en waarschijnlijk ook niet in het - goedbedoelde - charter van de Geldenaaksebaan.

Je kan de Geldenaaksebaan immers niet 'lokaal' oplossen. Je moet de grotere schaal bekijken. Van waar komt iedereen, wat zijn alternatieven, wat zijn 'missing' links in Heverlee. De spoorweg doet hier geen goed aan. De 'weinige' onderdoorgangen, of overgangen evenmin. De gemiste kansen bij de herontwikkeling van de Philipssite, of het masterplan van de Abdij van 't Park ook niet. Mij lijkt het dat het beleid 'echte keuzes' moet durven maken, en geen halfslachtige 'consensus'-oplossingen waarmee je je kiezers misschien 'half-tevreden' stelt. Voor het aanbieden van een 'echte oplossing' van de Geldenaaksebaan is moed nodig. Maar vooral een degelijke studie die verder kijkt dan 'geval per geval'...
 
geschreven op: October 29, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Yves Vanden Bosch
vanwaar: Geldenaaksebaan
E-mail: Contact
Armand, je maakt een heel populaire denkfout maar hoe dan ook een denkfout. Laat ons eerst uw bewering bekijken: "Moeten we maar eerst langs dergelijke drukke wegen gaan wonen en dan klagen van het verkeer!"
En ze dan omdraaien: "Moet je eerst ver weg in het Groen gaan wonen en dan klagen dat je langs een drukke steenweg met altijd een file erop, moet binnenrijden!"
Er zijn vele redenen om hier te wonen: erven van het ouderlijk huis, huis met een grote tuin dat net vrij komt, degelijk gebouwde huizen, historische huizen, middenstanders die op achterafweggetjes hun producten niet zouden verkopen enz. enz.
Daaenboven gaat het voor de bewoners niet om het verkeer te weren, het gaat er om dat de afwerking zo archieslecht is dat de leefbaarheid in het gedrang komt
Voorbeeldje: vlak to. mij is er een keermuur in natuursteen, omdat de GB verbreed zal worden zal de talud voor een stuk worden afgegraven (niemand in de Geldenaaksebaan is tegen) en zal de keermuur moeten worden vervangen, dit doen ze door het zetten van een gladde betonmuur: ideaal om het verkeerslawaai zo hard mogelijk terug te kaatsen. Er bestaan, indien men wil, talrijke alternatieven die i.p.v. het geluid te weerkaatsen het integendeel zullen kunnen dempen. Maar ja, we wonen nu eenmaal op een "invalsweg" en dan mogen we het geweten hebben met zoveel mogelijk lawaai, of bedoel je iets anders?
Zo zijn er tal van voorbeelden over de baan verspreidt (gebruik van lawaaierig gewassen beton, te smalle fietspaden, te smalle voetpaden, beide gecombineerd op dezelfde hoogte.. enz.).
Maar we wonen hier, we zijn hier willen komen wonen, dus moeten we alles maar slikken.
 
geschreven op: October 21, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: birgit
vanwaar: pakenstraat
E-mail: Contact
Zolang Geldenaaksebaan tweerichtingsverkeer blijft, is het heel moeilijk om iedereeen tevreden te stellen. Ben zowel fiets- als autogebruiker, en kan je verzekeren dat het voor beide heel gevaarlijk is om de Geldenaaksebaan te gebruiken. Een fietspad zou zeer welkom zijn. Veel geluk met jullie campagne.
 
geschreven op: October 20, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: MICHEL de meyere
vanwaar: terbank
E-mail: Contact
steun problematiek Geldenaaksebaan
P A R K V E L D G R O E N E L O N G

of Geldenaalsebaan beneden VERSTIKT

dus PARKVELD blijft LANDBOUWGEBIED zoals het ALTIJD !!! was geen R U P herziening !!!
 
geschreven op: October 18, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Christophe
vanwaar: GB
De Geldenaaksebaan is inderdaad een baan, en geen steenweg waar jij over praat Armand. Het verkeer is hier de laatste tijd enorm toegenomen, in die mate dat het gewoon niet meer leefbaar is !!! Bedankt alvast om vaker de fiets te nemen, als iedereen dat wat meer zou doen was er geen probleem.
 
geschreven op: October 17, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: armand
vanwaar: Bierbeek
Natuurlijk leven we graag in een gezonde, dus niet vervuilde straat. Maar lees eens goed de naam van je straat, juist de baan van Leuven naar Geldenaken!Net als banen van Leuven naar Namen;Tienen;Tervuren....Moeten we maar eerst langs dergelijke drukke wegen gaan wonen en dan klagen van het verkeer! Net als gaan wonen naast een vliegveld en dan klagen dat vliegtuigen lawaai maken! Maar ja naast dergelijke wegen zijn de huizen goedkoper, je kan echter niet alles hebben.Hopelijk komt er een oplossing die het verkeer zo vlot mogelijk laat doorstromen, want elk remmen van verkeer betekend ook weer optrekken en dus meer vervuilen!toch ook dit ikzelf rijdt veel liever (en ook meer) door julie straat met de fiets dan met de auto. Als iedereen dat zou doen hebben julie geen probleem meer.
 
geschreven op: October 16, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Yves Vanden Bosch
vanwaar: Heverlee, Geldenaakse baan 92
E-mail: Contact
Als bewoner van de Geldenaaksebaan en als fietsende Geldenaaksebaner kan ik met de hand op mijn hart verzekeren dat fietsers helemaal niet onwelkom zijn. Integendeel zelfs, indien je nodig op de Geldenaaksebaan moet zijn vragen we niets liever dan dat je, indien mogelijk, met de fiets komt. De Geldenaaksebaan is echter zo'n drukke buurtverbindingsweg dat een alternatief via groene wegen (te realiseren in het fietsroutenetwerk al zo lang beloofd door het stadsbestuur) voor fietsers een zegen zou betekenen.
 
geschreven op: October 13, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Luc Lauwers
vanwaar: Hoveniersdreef
E-mail: Contact
Geachte Geldenaaksebaanbewoners,

Ik heb jullie enquete nog even bekeken.
Pagina 24: alternatieve fietsroutes die de GB vermijden, 80.5% voorstanders. Ik begrijp hieruit dat fietsers niet echt welkom zijn in de GB (en dus best plaats maken voor de auto).
De vraag naar alternatieve autoroutes wordt niet gesteld. Ik begrijp hieruit dat auto's wel welkom zijn. Tenzij ik de deze dingen verkeerd gelezen heb ...

Hartelijk groet,
Luc Lauwers.
 
geschreven op: October 8, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: nicole
vanwaar: tienen
E-mail: Contact
beste mensen
het gaat hier toch over mensen en in het bijzonder onze kinderen, onze toekomst,hoe kan men twijfelen wat daar moet gebeuren ,er zijn daar vijf scholen ,foei foei wat een etterbak is dat,ofwel worden bewoners en de kinderen gewoon vergast of word het een straat die gebruikt word waarvoor ze geschikt en breed genoeg is en dat is een straat met veel wegversmalingen een breed genoeg fiets en voetgangerspad en wat er overblijft is voor de autos' en bussen geen oprit voor autastrade en omliggende gemeenten.
 
geschreven op: October 8, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Luc Lauwers
vanwaar: Hoveniersdreef
E-mail: Contact
Beste Geldenaaksebaanbewoners,

Volgens deze enqu&ecirc;te staat een tweerichtingsstraat, met een breed voetpad, en met parkeerplaatsen bovenaan gerangschikt.

Volgens deze enqu&ecirc;te zijn er echter 50% voorstanders en 33% tegenstanders van een éénrichtingsstraat.

Wat met de fietsende Geldenaaksebaan-gebruiker die zich op fietssnelheid wil voortbewegen en die geen C02 uitstoot ... ?

Beste groet,
Luc Lauwers.
 
geschreven op: October 6, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  

<< begin  |  < vorige  |  15 16 17 18 19 20 21 22 23  |  volgende >  |  eind >>

Powered by PHP guestbook 1.6 from PHPJunkyard - Free PHP scripts