gastenboek.html

Dit is het gastenboek van www.geldenaaksebaan.be !
Als je wil kan je hier een berichtje achterlaten. 

 

Terug naar geldenaaksebaan.be | bekijk het gastenboek | Tik een berichtje in ons Gastenboek

berichtnummer: 85 aantal bladzijden: 9
<< begin  |  < vorige  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  volgende >  |  eind >>

geschreven door opmerkingen:
naam: Kwinten Rummens
vanwaar: Matadi, Heverlee
E-mail: Contact
Beste,

ik ben een inwoner vd Zegelaan in de nabijgelegen Matadi-wijk. Wij ondervinden ook meer hinder van het verkeer en de (te) zware vrachtwagens! :( Graag zou ik nog dieper in gaan op het ontwerp vd stad Leuven. Ik begrijp eigenlijk niet wat daar fout aan is?! Er is ruimte voor fietsers en voetgangers (weliswaar smal maar in de binnenstad moet je ook meermaals uitwijken voor een voetganger...), die ruimte ligt hoger als de rijbaan en men creërt verkeerseilanden, die (hopelijk) de hoge snelheid naar beneden drukt. Maar nu! Nu de dag v vandaag vind ik dat sommige inwoners vd GB een zelf gevaarlijke verkeerssituatie creëren! Ik zie soms 3,4 auto's die niet binnen de duidelijk afgelijnde parkeerplaatsen staan! Sorry maar dat vind ik dat ook niet kunnen! Ik ga akkoord, er zijn niet genoeg parkeerplaatsen, maar respecteer dan toch de paarkeerplaasten die er zijn! Hierdoor creërt men files v auto's en bussen die niet nodig zijn! In zo'n situaties is het zeker geen pretje om op de GB te fietsen.

Ook nog even een vraag voor de werken in de toekomst. De werken zijn in fasen, men is nu bezig aan de Broekstraat en zijstraten. Eenmaal als die fases voltooid zijn begint men aan de GB. De BS is dan weer helemaal operationeel voor het verkeer maar de BS loopt dan dood aan de GB. En waar denkt men dan waar het verkeer heen gaat die de verkeersborden niet respecteerd? Ja recht door de Matadi-wijk en waarschijnlijk de meeste tijd door de Zegelaan omdat die vd BS recht op de Leuvense ring uit komt... . Oplossingen of suggesties zijn hier zekerk welkom! Dank

Graag een duidelijk antwoord hierover.

Vriendelijke groeten en met veel steun
Kwinten Rummens
 
geschreven op: November 13, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: jan
vanwaar: bierbeek
E-mail: Contact
De Geldenaaksebaan is al meer dan 30jaar een (te) drukke doorgangweg voor de bewoners van Haasrode, Bierbeek, Pakenstraat enz. Zolang het geen eenrichtingsstraat wordt zal het er altijd te smal blijven om 2 bussen te laten kruisen. Bovendien wordt nog heel veel van die verkeersellende door de bewoners van de GB zelf veroorzaakt door het al dan niet wettelijk parkeren van hun wagens. Klop eens aan op het stadhuis en vraag of jullie bv. gratis kunnen gebruik maken van de Philipsparking gelegen aan de GB. Enkele jaren terug wou men de Pakenstraat gaan afsluiten voor voertuigen van en naar de GB. Ook dit werd toen mede door bewoners en petitie tegengehouden. Als men dit toen had gedaan, dan was natuurlijk de doorstroming van en naar de ring veel vlotter geweest en zaten jullie hier nu misschien met een heel ander probleem: het verkeer afremmen. Zonder de komst van een nieuwe parallelweg ofwel een verbreding van de GB ten koste van de huizen op de smalle stroken is er geen alternatief mogelijk. Of het fietspad nu rood of groen is, hoog of laag het zal altijd te smal blijven voor 2 rijvakken en nog een fiets en een voetpad.

Als dagelijkse gebruiker van de geldenaaksebaan
-en ja, zelfs meestal met de fiets- zie ik geen andere deftige oplossing.
 
geschreven op: November 13, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Eugène
vanwaar: Heverlee, Milseweg
E-mail: Contact
Groene long Parkveld sneuvelt
Geldenaaksebaan verstikt

Weldra zal Leuven 13 ha natuur minder tellen. Parkveld, nu nog landbouwgebied, wordt industrieterrein en woonzone. Zo verdwijnt een van de laatste groene randzones in Leuven. Het stadsbestuur verkoopt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aan de bevolking als een duurzaam, idyllisch bospark waarin de natuur met waterpartijen, poelen, planten en dieren hoog scoort. Wie nader toekijkt, ziet een schamel strookje natuur geprangd tussen bedrijven, woonblokken en rijhuizen. Het nijpend probleem van toenemend verkeer waarin de Geldenaaksebaan, de belangrijkste ontsluitingsweg voor het project, dreigt te stikken, wordt doodgezwegen. Het nieuwe Parkveld is een voorbeeld van slechte ruimtelijke ordening.

Geldenaaksebaan slibt helemaal dicht

Zelfs een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) is hier niet aan de orde. Onbegrijpelijk! Je hoeft geen verkeersdeskundige te zijn om nu reeds meer auto’s en files te voorspellen op de reeds zo door verkeer belaagde Geldenaaksebaan. Door de verzonken ligging van deze straat ter hoogte van de Parkabdij blijven de uitlaatgassen er hangen en is het wonen er nu reeds problematisch.

 
geschreven op: Het is overduidelijk dat deze ingreep, die woningen biedt voor 600 tot 700 mensen en het bestaande bedrijventerrein behoorlijk uitbreidt, heel wat meer verkeer zal opwekken. De bewoners van de Geldenaaksebaan smeekten het stadsbestuur de voorbije jaren om een alternatief voor het verkeer te zoeken in hun smalle straat die meer en meer een uitvalsweg werd. Maar volgens de schepen “is er weinig aan de hand. De verkeersafwikkeling die het nieuwe plan veroorzaakt is een probleem dat later zal opgelost worden”. Een haast onleefbare straat dreigt door het nieuwe Parkveldproject helemaal dicht te slibben en te verstikken.

Red Parkveld !

Overtuigd ?
Dien dan vóór 14 november je bezwaarschrift in bij de GECORO, Stadhuis Leuven. Voor een model bezwaarschrift mail naar marc.coolens@tele2allin.be. Help ons financieel en stort uw bijdrage, hoe klein ook, op rekening van vzw Leuven Verkeer d/t 068-2134770-21 met vermelding “Red Parkveld”.

Laat U niet misleiden door de glanzende, peperdure Mozaïekfolders die U in “ingegroende” taal ordinaire bedrijfsterreinen voor magische bosparken en romantische lofts verkopen.
Ook op de website www.leuven.be/parkveld geeft de Stad uitgebreide uitleg over het project.

vzw Leuven Verkeer d/t
Marc Coolens
Vrienden van Parkveld
Michel Demeyere, natuurgids
Leefbaar Geldenaaksebaan
Daniël Van Eygen
Comité Vinkenbos
Eugène Van Nooten
Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Wim
vanwaar: Mechelen
E-mail: Contact
Mijnheer Armand heeft het een beetje mis als hij het over een baan heeft en de doorstroming van het verkeer. Tegenwoordig is het dat wel, maar mijn vader is er gaan wonen toen het nog bijna een doodlopende straat was (1960). Toen (1971) kwam er een autostrade met afrit en daarna een industriepark. Ondertussen vele verkavelingen in Haasrode, Bierbeek, Blanden enz en al die mensen moeten perse met de auto naar Leuven. En nu wil men er op Parkveld nog industrie en bewoning bij duwen (over hoeveel wagens extra gaat het?) Oordeel dus zeker niet te snel, want wie op de Geldenaaksebaan ging wonen, kan tenminste met de fiets naar de stad. Dat kunnen die van Bierbeek niet zeggen. Zelf fiets ik heel regelmatig op de Geldenaaksebaan en weet dus goed waarover ik spreek.
 
geschreven op: October 30, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: tania
E-mail: Contact
Beste,

Als ik al de verschillende berichten lees, is er voor vele opmerkingen en aanmerkingen iets te zeggen.

Het feit is dat de geldenaaksebaan te smal is om alle verkeersmodi op een 'verantwoorde' manier een plaats te geven.

Het plan dat vandaag op tafel ligt, en goedgekeurd werd door de Stad Leuven is een typisch 'consensus'plan.
Als je het echt wil, kan je dit plan gerust verkopen aan menig burger. Er wordt immers aandacht besteed aan zowel de automobilist, als aan de fiestser, als aan de voetganger, als aan de bussen van de Lijn.

Dit wordt echter op een heel 'onevenwichtige manier' gedaan. Het beleid heeft gekozen voor doorstroming, en heeft de 'restruimte' aan de fietser en voetganger toegekend.

Dit gaat om elk 85 cm, daar de 'Vlaamse richtlijnen' spreken over minimum 2.20 m indien je beide gebruikers combineert. Wettelijk is dit gecombineerd fiets- en voetpad, geen volwaardig fiets- en voetpad, maar een voetpad waar fietser en brommers toegelaten zijn mits het voorzien van een verkeersbord.

Ik begrijp perfect de reactie dat je als fietser niet als 'verkeersbumper' wilt dienen. Dat is ook terecht. De vraag is echter of een gevaarlijk fietspad een betere keuze is.
Op zich worden de twee zwakste weggebruikers op elkaar afgewenteld. Maar beleidsmatig kan je wel zeggen dat je voorziet in een fietspad en een voetpad, en nog 's tegemoet komt aan de 6m-eis van de Lijn om een vlotte 'bediening van openbaar vervoer' te garanderen. Iedereen tevreden, toch?

Ik vrees dat zelf de Stad een beetje met hun handen in het haar zit. Want als we eerlijk zijn, weten we dat met een dergelijk profiel het onmogelijk is om 'iedereen' - zowel diverse gebruikers als bewoners - tevreden te stellen.

En de stad dacht te kunnen kiezen voor iedereen. Voor iedereen een beetje...

Misschien heel even iets over de resultaten van de enquête. Zoals ik het begrepen heb, zijn de resultaten voorgedragen als voorstel. Ongenuanceerd, ongemanipuleerd, zonder een blik van een 'externe deskundige' die voor een verzoenbaarheid van de diverse voorstellen en de oh-zo noodzakelijke verkeersveiligheid zou moeten kunnen zorgen…

Wellicht zou het buurtcomité een stapje verder kunnen gaan. Maar ik denk dat ze dat bewust niet doen, en dat ze dat aanzien als een taak van de Stad. En dit met de vraag: op welke manier kan je de Geldenaaksebaan leefbaar maken, rekening houdende met een aantal 'wensen'/suggesties.

Ik ben een - recente - inwoner van de Geldenaaksebaan. Ik heb twee heel kleine kindjes. En ik ga elke dag met de fiets naar het werk, naar school en naar de opvang. En ik vind dat zalig (alleen het vertrekken is werkelijk hels...). Onze auto staat meestal een hele week stil, en komt van 'stal' (ofwel op een buurtparking, ofwel in de achterliggende wijken, of met een beetje geluk op de geldenaaksebaan) om de broodnodige boodschappen van de week te gaan doen. Dus wat mij betreft, geef gerust veel meer ruimte aan de fietser en de voetganger, maar dan liefst wel 'veilige ruimte'.

Misschien nog even ter nuancering van 'de fietser als verkeersremmer'. Als je de ontwerpadviezen inzake 'zone 30' bekijkt, wordt er juist geadviseerd om de verschillende modi zoveel mogelijk met elkaar te vermengen. Als een auto effectief 30 km/u dan zal een fietser normaal niets moeten vrezen. En dat is een beetje de filosofie van de buurt. Liever een veilige fietser met voldoende ruimte op de baan, een voetganger met voldoende breedte om uit zijn huis te komen, en een auto die rustig zijn bestemming kan bereiken...

Maar wat nu? Het antwoord op de vraag, wat met een leefbare geldenaaksebaan, kan in een veel ruimer debat geplaatst worden. Met name, wat met een 'leefbare stad'? En het is veeleer in dat kader dat je de 'parkeerproblematiek' moet/kunt bekijken. Het gaat hier niet zomaar over het kiezen van het 'eigenbelang': "ik wil een parkeerplaats voor mijn deur." Het gaat over effectieve leefkwaliteiten. Als je op vele plaatsen in het centrum van Leuven of aan de rand, bij heraanleg van publiek domein, alle/vele parkeerplaatsen gaat verwijderen zonder deze op een andere 'verantwoorde/duurzame/leefbare' manier te compenseren, dan zal je opnieuw een 'stadsvlucht' creëren.

Het ruimtelijk beleid van de stad wenst dan ook een 'leefbare stad' waarbij ze letterlijk zeggen dat 1 parkeerplaats per woning een minimum is.
In de Geldenaaksebaan is reeds een problematiek aanwezig, en deze wordt nog versterkt, zonder compensatie.

Persoonlijk kan ik mij - vanuit verkeersveiligheid - perfect vinden bij het voorstel van de Stad om de parkeerplaatsen te verwijderen op de smalle stukken. Dat lijkt mij uitermate gerechtvaardigd. Geen alternatieven aanbieden, echter, heeft onmiddellijke gevolgen voor de leefkwaliteit van de stadsbewoner. Die er in se voor kiest zijn auto zoveel mogelijk 'op stal' te laten staan. Maar dan moet er wel een 'stal' zijn.

De oplossing voor een echte leefbare geldenaaksebaan voor iedereen zal mijns inziens niet te vinden zijn in het huidige voorstel en waarschijnlijk ook niet in het - goedbedoelde - charter van de Geldenaaksebaan.

Je kan de Geldenaaksebaan immers niet 'lokaal' oplossen. Je moet de grotere schaal bekijken. Van waar komt iedereen, wat zijn alternatieven, wat zijn 'missing' links in Heverlee. De spoorweg doet hier geen goed aan. De 'weinige' onderdoorgangen, of overgangen evenmin. De gemiste kansen bij de herontwikkeling van de Philipssite, of het masterplan van de Abdij van 't Park ook niet. Mij lijkt het dat het beleid 'echte keuzes' moet durven maken, en geen halfslachtige 'consensus'-oplossingen waarmee je je kiezers misschien 'half-tevreden' stelt. Voor het aanbieden van een 'echte oplossing' van de Geldenaaksebaan is moed nodig. Maar vooral een degelijke studie die verder kijkt dan 'geval per geval'...
 
geschreven op: October 29, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Yves Vanden Bosch
vanwaar: Geldenaaksebaan
E-mail: Contact
Armand, je maakt een heel populaire denkfout maar hoe dan ook een denkfout. Laat ons eerst uw bewering bekijken: "Moeten we maar eerst langs dergelijke drukke wegen gaan wonen en dan klagen van het verkeer!"
En ze dan omdraaien: "Moet je eerst ver weg in het Groen gaan wonen en dan klagen dat je langs een drukke steenweg met altijd een file erop, moet binnenrijden!"
Er zijn vele redenen om hier te wonen: erven van het ouderlijk huis, huis met een grote tuin dat net vrij komt, degelijk gebouwde huizen, historische huizen, middenstanders die op achterafweggetjes hun producten niet zouden verkopen enz. enz.
Daaenboven gaat het voor de bewoners niet om het verkeer te weren, het gaat er om dat de afwerking zo archieslecht is dat de leefbaarheid in het gedrang komt
Voorbeeldje: vlak to. mij is er een keermuur in natuursteen, omdat de GB verbreed zal worden zal de talud voor een stuk worden afgegraven (niemand in de Geldenaaksebaan is tegen) en zal de keermuur moeten worden vervangen, dit doen ze door het zetten van een gladde betonmuur: ideaal om het verkeerslawaai zo hard mogelijk terug te kaatsen. Er bestaan, indien men wil, talrijke alternatieven die i.p.v. het geluid te weerkaatsen het integendeel zullen kunnen dempen. Maar ja, we wonen nu eenmaal op een "invalsweg" en dan mogen we het geweten hebben met zoveel mogelijk lawaai, of bedoel je iets anders?
Zo zijn er tal van voorbeelden over de baan verspreidt (gebruik van lawaaierig gewassen beton, te smalle fietspaden, te smalle voetpaden, beide gecombineerd op dezelfde hoogte.. enz.).
Maar we wonen hier, we zijn hier willen komen wonen, dus moeten we alles maar slikken.
 
geschreven op: October 21, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: birgit
vanwaar: pakenstraat
E-mail: Contact
Zolang Geldenaaksebaan tweerichtingsverkeer blijft, is het heel moeilijk om iedereeen tevreden te stellen. Ben zowel fiets- als autogebruiker, en kan je verzekeren dat het voor beide heel gevaarlijk is om de Geldenaaksebaan te gebruiken. Een fietspad zou zeer welkom zijn. Veel geluk met jullie campagne.
 
geschreven op: October 20, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: MICHEL de meyere
vanwaar: terbank
E-mail: Contact
steun problematiek Geldenaaksebaan
P A R K V E L D G R O E N E L O N G

of Geldenaalsebaan beneden VERSTIKT

dus PARKVELD blijft LANDBOUWGEBIED zoals het ALTIJD !!! was geen R U P herziening !!!
 
geschreven op: October 18, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: Christophe
vanwaar: GB
De Geldenaaksebaan is inderdaad een baan, en geen steenweg waar jij over praat Armand. Het verkeer is hier de laatste tijd enorm toegenomen, in die mate dat het gewoon niet meer leefbaar is !!! Bedankt alvast om vaker de fiets te nemen, als iedereen dat wat meer zou doen was er geen probleem.
 
geschreven op: October 17, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  
geschreven door opmerkingen:
naam: armand
vanwaar: Bierbeek
Natuurlijk leven we graag in een gezonde, dus niet vervuilde straat. Maar lees eens goed de naam van je straat, juist de baan van Leuven naar Geldenaken!Net als banen van Leuven naar Namen;Tienen;Tervuren....Moeten we maar eerst langs dergelijke drukke wegen gaan wonen en dan klagen van het verkeer! Net als gaan wonen naast een vliegveld en dan klagen dat vliegtuigen lawaai maken! Maar ja naast dergelijke wegen zijn de huizen goedkoper, je kan echter niet alles hebben.Hopelijk komt er een oplossing die het verkeer zo vlot mogelijk laat doorstromen, want elk remmen van verkeer betekend ook weer optrekken en dus meer vervuilen!toch ook dit ikzelf rijdt veel liever (en ook meer) door julie straat met de fiets dan met de auto. Als iedereen dat zou doen hebben julie geen probleem meer.
 
geschreven op: October 16, 2008 Delete this entry  Reply to entry  View IP address  

<< begin  |  < vorige  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  volgende >  |  eind >>

Powered by PHP guestbook 1.6 from PHPJunkyard - Free PHP scripts